מתקן מקבילים


מגוון מכשירי מקבילים, עומד עצמאי וקבוע לקיר